Täkter marthaförening

Historik

13.06.2019 kl. 20:10
Täkter Marthakrets grundades år 1917 av Olga Sandholm.

1920-1925 ligger verksamheten i träda pga. politiska orsaker i vårt land.

1946 bildar Gråmarböle by en egen marthakrets.

1954 beviljas Täkter Marthakrets ett lån för inköp av lägenheten Furulid.

De följande åren arbetar marthorna flitigt för att kunna återbetala sitt lån. Man ordnar fester, soaréer med lotteri, kurser i hemhushållning och man håller basarer med försäljning av handarbeten, grönsaker, bakverk m.m. Också jordbruksarbeten såsom höbärgning och potatisupptagning utförs, samt tvättstugearbeten och barnpassning.

1974 har Täkter Marthakrets haft 40 medlemmar.

Marthorna fortsätter med en varierande verksamhet med vävning, handarbeten, matlagning, föreläsningar m.m. De rustar också upp sin stuga, litet i taget.

2014 grundas Täkter Marthaförening rf.

Idag har vi en mångsidig förening med en stuga där vi kan samlas för trevlig samvaro, umgås och lära oss av varandra, samtidigt kan vi uträtta något viktigt tillsammans.

Täkter Marthaförening
Kontaktuppgifter

Kontakt

Sonja Eklund-Dahlin
Ordförande
sonjaeklund1gmail.com
040 4155 935
Camilla Sonntag-Backman
Sekreterare
millaelisanet.fi
040 5051 089

 

Du kan boka vår mysiga stuga för mindre sammankomster och fester (ca 30 personer) mot en liten donation till föreningen. Det finns kök, samlingsrum, stor trädgård och utedass. Kontakta oss för mer info och kom på besök!